HOT
产品列表展示 
直流电桥      电阻测试仪      数字电桥      电位差计      电阻箱      标准电阻      检流计      分压箱      模拟器      电源、标准器      电爆原件测试仪      其他测试仪器 
SB2238B台式万用表

SB2238B台式万用表

直流电压:220m/2/20/200/1000V;
交流电压:220m/2/20/200/750V;
直流电源:20m/200m/20A;
交流电源:20m/200m/20A;
电阻:200/2K/20K/200K/2M/20MΩ;
频率:20KHz/200KHz

0.00
0.00
  

直流电压:220m/2/20/200/1000V;
交流电压:220m/2/20/200/750V;
直流电源:20m/200m/20A;
交流电源:20m/200m/20A;
电阻:200/2K/20K/200K/2M/20MΩ;
频率:20KHz/200KHz

 产品详情 / Product center
产品图文展示 ↓
联系我们

华东、华南、华中
021-65154107


东北、华北、西北
021-65023035


上海、西南地区
021-65025625


技术售后服务
021-65031936


维修计量服务
021-65034860