HOT
产品列表展示 
直流电桥      电阻测试仪      数字电桥      电位差计      电阻箱      标准电阻      检流计      分压箱      模拟器      电源、标准器      电爆原件测试仪      其他测试仪器 
SB2238直流数字电流电压表

SB2238直流数字电流电压表

测量范围: 1μV~220.000V,0.1μA~100.000mA 准确度: 0.003% 显示方式:61/2 LED

0.00
0.00
  

测量范围: 1μV~220.000V,0.1μA~100.000mA 准确度: 0.003% 显示方式:61/2 LED

 产品详情 / Product center
产品图文展示 ↓
联系我们

华东、华南、华中
021-65154107


东北、华北、西北
021-65023035


上海、西南地区
021-65025625


技术售后服务
021-65031936


维修计量服务
021-65034860